<body> <div class="logo" align="center"><a href="http://techadda.net"><img src="http://n.sinaimg.cn/sports/2_img/upload/cf0d0fdd/560/w1080h1080/20200623/386b-ivmqpch8932496.jpg" alt="买球官网" title="买球官网"></a></div>
买球官网欢迎您!
<
>

gongshigonggao

当前位置: 公示公告
2020年高二年级班级体质测试数据排名公示
本信息由 李桂兰 于 2021-07-14 09:56 发布 共 171 次访问

2020年高二年级班级体质测试数据排名

班级

优秀率

良好率

及格率

不及格率

名次

高二1

16.07%

57.14%

98.21%

1.78%

2

高二2

11.76%

60.78%

98.04%

1.96%

6

高二3

7.69%

40.38%

100.00%

0.00%

11

高二4

13.46%

38.46%

96.15%

3.85%

5

高二5

16.67%

59.26%

100.00%

0.00%

1

高二6

11.11%

53.70%

96.30%

3.70%

7

高二7

6.25%

43.75%

97.92%

2.08%

13

高二8

14.29%

44.90%

93.88%

6.12%

3

高二9

4.26%

29.79%

100.00%

0.00%

15

高二10

8.33%

50.00%

97.92%

2.08%

10

高二11

5.45%

34.55%

94.55%

5.45%

14

高二12

7.41%

38.89%

100.00%

0.00%

12

高二13

9.43%

35.85%

100.00%

0.00%

9

高二14

10.00%

50.00%

98.00%

2.00%

8

高二15

14.00%

60.00%

96.00%

4.00%

4


环球app 环球app 环球app 环球app 环球app